Jak vypadají naše odkorněné kůly?

02.01.2022

Kulatinu zbavíme kůry a částečně běle. Kůly v tomto stavu můžeme použít tam, kde nám nevadí jejich surový nezabroušený vzhled a kde na ně nebudeme sahat rukou (snadno zanechají třísku). Jsou vhodné na oplocení, do vinohradu, stojky pod vodní mola atd. Samozřejmě je možné kůly později obrousit a použít zcela libovolně. 
Výhodou odkorněných kůlů je nižší cena. Na životnost nemá hrubý povrch vliv.


Detail odkorněné a částečně odbělené kulatiny:

Povrch kůlu je velmi hrubý, roztřepený
Povrch kůlu je velmi hrubý, roztřepený
Okolí suku/větve není vyhlazeno
Okolí suku/větve není vyhlazeno
Opět roztřepená část u suku, také část běle zůstala na kůlu
Opět roztřepená část u suku, také část běle zůstala na kůlu
Povrch kůlu je velmi hrubý, roztřepený
Povrch kůlu je velmi hrubý, roztřepený