Co znamená bm resp. cena za bm ?

21.01.2022


Zkratka bm označuje běžný metr délky neboli 1 m délky. Cena za bm udává jednotkovou cenu za 1 m délky -  cenu kůlu v délce 1,0 m. Cenu vybraného kůlu pak dopočítáme vynásobením 1bm ceny délkou kůlu*.

*Naše ceny za bm jsou platné pro kůly v délce do 4,0 m. Kůly delší než 4,0 m mají vyšší cenu za bm.